...Není stk jako stk

ZAVOLEJTE NÁM!
325 513 653

Změna v zápisu TZ do TP

22.3.2021

Věc: Informace o zápisu tažných zařízení do technických průkazů

V souladu s dříve vydanou informací č. 1/2016-150-DOST/1 Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) neschvaluje technickou způsobilost montáže tažných zařízení (dále jen „TZ“), která jsou již dříve schválena dle harmonizovaných či mezinárodních předpisů. Jedná se o zařízení, která byla schválena podle:

 - směrnice Evropského Parlamentu a Rady 94/20/ES o mechanických spojovacích zařízeních motorových vozidel a přípojných vozidel a jejich připevnění na tato (dále jen „94/20/ES“),

- předpisu EHK/OSN č. 55 - o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení, udělených na základě těchto pravidel (dále jen „EHK č. 55“).

V současné době nemá ministerstvo jakoukoliv kontrolu nad montážními pracovišti jednotlivých výrobců TZ či jejich zástupců. Vzhledem k tomuto budou seznamy montážních pracovišť a vzory typových listů odstraněny z webu ministerstva k 1. 3. 2021. Kontrola montáže bude dále probíhat standardně jako u jiných konstrukčních částí či výbavy. 

Zápis TZ do technického průkazu probíhá na libovolném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Jednotlivé případy, které mohou nastat, jsou popsány níže.

1) TZ schválená dle směrnice 94/20/ES či předpisu EHK č. 55 (montovaná montážními středisky výrobců TZ či jednotlivě dovezená)

TZ musí být schváleno dle 94/20/ES či EHK č. 55; schválení musí být uvedena na štítku TZ a v dokladech k TZ.

Žadatel o zápis těchto TZ k žádosti přikládá:

 - Technický protokol technika typu „K“ obsahující informaci o garanci shodnosti a o kontrole provedené montáže. Protokol může být vystaven i technickou zkušebnou.

nebo

 - Doklad o provedené montáži vázaný na konkrétní vozidlo a konkrétní typ tažného zařízení (např. typový list), společně s dokladem, který osvědčuje, že montážní středisko, které montáž provedlo, bylo výrobcem TZ nebo jeho zástupcem proškoleno na montování TZ.

 2) TZ, jejichž montáž je typově schválená ministerstvem (TZ národně schválená včetně montáže)

Žadatel o zápis typově schváleného TZ k žádosti přikládá:

- Osvědčení o registraci vozidla, část II se zápisem o montáži TZ provedeným držitelem schválení. Vše musí být potvrzené razítkem a podpisem oprávněné osoby.

nebo

- Kopii schválení TZ vydaného ministerstvem a technický protokol technika typu „K“ o garanci shodnosti a provedené montáži. Protokol může být vystaven i technickou zkušebnou. 

 3) TZ demontované z jiného vozidla

Princip je obdobný jako u nového TZ. TZ lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení garance shodnosti + potvrzení montáže.

Žadatel o zápis ostatních TZ k žádosti přikládá:

- Technický průkaz vozidla, ze kterého bylo demontováno (pokud je toto vozidlo stále v provozu, je nutné TZ před zápisem do dalšího TP zrušit!).

- Potvrzení odborné montáže a shodnosti technickým protokolem technika typu „K“ nebo technické zkušebny. 

4) TZ provozované, ke kterému nejsou doklady

Princip opět obdobný - TZ lze do TP vozidla zapsat pouze na základě potvrzení garance shodnosti a potvrzení montáže.

Shodnost TZ a jeho určení na dané vozidlo lze potvrdit následovně:

- vyjádřením výrobce TZ

nebo

- identifikací TZ v pověřené zkušebně nebo dle údajů z archívu pověřené zkušebny.

K oběma předchozím způsobům je třeba doložit:

- potvrzení odborné montáže a shodnosti technickým protokolem technika typu „K“ nebo technické zkušebny.


Další aktuality

Odklad STK o 7 měsíců

18.6.2020

Vážení zákazníci, s ohledem na množící se dotazy ohledně NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/698 čl. 6 "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ( 7 ) stanoví pravidla pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Pravidelné technické prohlídky tvoří komplexní systém, který má zajistit, aby...

více...

7 závad, za které se nejčastěji vyhazuje od českých STK

29.4.2019

Technické kontroly jsou v posledních letech přísnější, takže od nich majitelé spíše odjíždí s nepořízenou. Nejčastěji je to kvůli některé z těchto závad. Zčásti i v souvislosti s tím byla zpřísněna pravidla pro technické kontroly. Snaha zamezit autům ve skutečně špatném technickém stavu zastřešuje obě tyto změny, jen na STK se k...

více...

Na STK bez poklic

7.3.2019

Dne 1. 10. 2018 vstoupil v platnost nový zákon 193/2018 Sb. - novela zákona 56/2001 Sb. a vyhlášky č. 206/2018 Sb., 209/2018 Sb. a 211/2018Sb. S platností těchto novel je nutné demontovat ozdobné kryty kol (poklice) před vjezdem na kontrolní linku STK. Nedojde-li k demontáži ozdobných krytů kol, je tato skutečnost hodnocena...

více...

Nový IS systém

2.10.2018

Dne 1.10.2018 vstoupil v platnost nový zákon 193/2018 Sb. - novela zákona 56/2001 Sb. a vyhlášky č. 206/2018 Sb., 209/2018 Sb. a 211/2018Sb. S platností těchto novel se všechny stanice STK a SME v České republice připojily na nový systém Ministerstva dopravy, který není ještě zcela funkční. Tvoří se fronty a čekací doby se protahují. ...

více...

Prezident podepsal nová pravidla pro STK a RZ pro elektromobily

30.8.2018

(ilustrační snímek) | foto: Tomáš Cetkovský, iDNES.cz Novinky přinese novela o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Předloha řeší zejména fungování stanic technické kontroly a měření emisí. V případě stanic technické kontroly novela zejména zruší zákaz jejich propojení s...

více...

Provozní doba mezi vánočními svátky

4.12.2017

Vážení zákazníci, i letos jako jedni z mála jsem tu pro Vás i mezi vánočními svátky, kdy si můžete zařídit technickou.

více...

EKO plakety

7.11.2017

Vážení zákazníci, v rámci rozšiřování služeb jsme pro vás zajistili ekologické plakety do Německa a Rakouska.

více...


Stránka 1 z 3
AKTUALITY

Omezení provozu

15.3.2023

!!! Vážení zákazníci z důvodu rekonstrukce plynové přípojky bude ve...

Dovozy vozidel z mimounijních zemí

1.3.2023

Dovoz vozidel z mimounijních zemí ...

Platnost evidenční kontroly od 1.3.2023

1.3.2023

Platnost evidenční kontroly od...
 Starší aktuality